Växelbyte

Växelbyte

Tillförlitlighet är ett begrepp starkt förankrat i politiken. Det är just det här de politiska partierna i olika länder vill uppnå. Det pratas ofta om huruvida sanningen alltid kommer fram eller om de förtroendevalda rentav ljuger folket rakt upp i ansiktet. Det här kan även påvisas i diktaturer med en stark ledare. När allt kommer omkring är det ändå medborgarna som från början skapat utrymme för makthavarna antingen genom demokratiska val eller autokratiskt uppskattning. Även om det genom åren funnits hemska regimer med en avskyvärd behandling är det trots allt folket som från början gjort allt det där möjligt. Det var till exempel just det här som hände i Tyskland i början av 1930-talet när Nationalsocialisterna kom till makten. Medborgarna gick till demokratiskt val och röstade på det parti som lovade så mycket gott i det efter första världskriget svårt sargade Tyskland. Med en ekonomi och statsapparat i ruiner rådde en stor efterfrågan på en stark ledare där Adolf Hitler för de flesta ansågs vara rätt man vid rätt tillfälle. Merparten av dessa insåg förmodligen inte vilka enorma konsekvenser detta skulle få både för hemlandet och världen i sin helhet. Även motsatsen kan råda där brutala diktaturer övergår till den politiska antagonisten demokrati. Sovjetunionen är ett praktexempel på en statsapparat helt och hållet format av allt det där som inte förespråkas av demokrati. När den siste Sovjetledaren Michail Gorbatjov gick denna väg till mötes var det antagligen få som anade att det skulle innebära hela det stora imperiets fall.

Det är mycket som ska tas in i bilden men demokrati som vi känner till det är inte alltid anpassat för alla stater.