Politik och juridik

Politik och juridik

Det politiska och det juridiska systemet är tätt sammanlänkade över hela världen. Domstolar tillämpar lagar stiftade av politiker, medan de samtidigt ibland också måste påverka politiken via domslut när de folkvalda inte ser till folkets bästa. De styrande organen är själva formade och kontrollerade av lagen, vilket innebär att juridisk kunskap är en fördel för många politiker.

Hos m&a rådgivning går det att få råd kring affärsjuridiska processer och frågor. Du kan också få expertis inom en varierande rad branscher som medicinteknik, läkemedel, bioteknik, försäkringar och mycket mer. Målet för m&a rådgivning är ett värdeskapande arbete där långsiktiga klientrelationer byggs. Affärerna för klienterna till m&a rådgivning står alltid i fokus, och här kan många olika sorters klienter få råd, från politiskt aktiva till investmentbanker och multinationella företag. Även myndigheter och aktörer som är aktiva inom den offentliga sektorn kan få ta del av m&a:s rådgivning.

Sveriges grundlagar

Sveriges grundlagar innehåller de regler som reglerar hur Sveriges demokrati ska styras. Bland de fyra svenska grundlagarna hittar vi successionsordningen, regeringsformen, yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. Riksdagsordningen är dessutom ett mellanting mellan vanlig lag och grundlag. De svenska grundlagarna är överordnade alla övriga lagar. De övriga lagarna får därför inte strida mot det som står skrivet i grundlagarna.

Svenska ungdomar stämmer staten

I regeringsformen står att det allmänna ska arbeta för en hållbar utveckling, med målet en god miljö för både nuvarande och kommande generationer. Sverige har skrivit på Parisavtalet, men trots detta är våra klimatmål inte i linje med de rättvise- och temperaturmål som Parisavtalet har dragit upp. Den svenska ungdomsorganisationen Aurora stämmer nu därför staten, för deras bristande agerande mot klimatkrisen. Det krävs nu en juridisk process som ska utreda om den politik och de mål regeringen har på klimatområdet inte räcker till.

Auroramålet kommer att bli en i en lång rad klimatstämningar som gjorts mot olika länders regeringar. Den mest omtalade hittills har skett i Nederländerna, där en miljöorganisation vid namn Urgenda vann år 2019 mot staten. Aurora har öppnat upp för att ungdomar i hela Sverige ska kunna delta. Intresseanmälan kommer att öppnas främst för personer under 26 år. Det ska bli en del av en grupptalan. Även miljöorganisationer kan komma att kunna anslutas, där en större organisationsgrupptalan görs.

Många liknande processer

Aurora har valt grupptalan som metod för att en större grupp av människor ska ha möjlighet att få sin sak prövad. De vill visa att det är något som många är engagerade i och bryr sig om. Stämningsansökan kommer utgå från den svenska grundlagen och Europakonventionens mänskliga rättigheter. När stämningen presenteras kommer även Parisavtalet samt andra överenskommelser att finnas med.

Agnes Hellner, som är universitetslektor inom processrätt vid Stockholms universitet, menar att liknande processer har nått framgång i flera andra länder. Mycket handlar om hur Aurora väljer att lägga sin talan. Svenska domstolar brukar inte behandla sådana här mål enligt Agnes Hellner. Aurora väcker genom sin stämningsansökan nya frågor och utmanar även gällande doktriner, vilket innebär att de behöver vara väl förberedda för att nå framgång.

Tusentals klimatprocesser har förts runt hela världen. Bland de exempel där klimataktivister vunnit finns Nederländerna, där organisationen Urgenda år 2013 stämde staten för att deras klimatåtgärder brast. Urgenda vann då i samtliga instanser.