Kategori: Den övergripande kraften

Den samhällsorienterade ledsagaren

Politik och fastigheter

Allt man ser omkring sig har med politik att göra. Hur stadsbilden ser ut är i allra högsta grad en politisk fråga som kan vara värd att ta hänsyn till. Om du inte är nöjd med stadsbilden som fastighetsägare är det politikerna du ska prata med. Bli en bättre fastighetsägare Många uppgifter ingår i rollen …

Ett varierande rum

Det kan liknas vid en sol i rörelse. Den ska både gå upp och ner för att fylla sin fullständiga funktion. När den går upp lyser den klarast på planetens alla hörn medan den under resan tillbaka sprider ett oändligt mörker. Politik är ett otroligt brett spektrum svårt att ge en entydig definition på. Detta …

Som en ratt

Det är svårt att ge en entydig definition på vad politik är samt står för men den allmänna förklaringen brukar vara ett sätt hur någonting styrs. Poli

Den obefintliga sanningen

Trots det senaste decenniets informationsexplosion förhåller sig politiken som helhet alljämnt ganska dolt för medborgare. Det spelar egentligen ingen

Ingjuten institution

Sett till sin helhet är politik något starkt förknippat med både stat och ideologier. Den handlar i mångt och mycket om en uppsättning idéer på hur et

Synlig osynlighet

Att välja den politiska vägen har alltid varit ett sätt att träda fram i rampljuset. Det är här omvandlingen från dolt till offentligt görs. Även mots

2 sidor

Politik och sanning är två begrepp som ofta hand i hand går ut på sina promenader. Det finns en slags omedveten tanke om att det som råder inom politi