Kategori: Den övergripande kraften

Den samhällsorienterade ledsagaren

Välfärden står inför ett stålbad

Tidningar och oppositionspartier skriker efter handlingskraft. Något måste göras innan hushållen går på knäna. Trycket på privathushållens ekonomi är enormt med höjda räntor och stigande priser på både mat och drivmedel. Landets oförmåga att klara sin egen elförsörjning lämnade stora hål i småspararnas plånböcker och bankkonton. Det är samhällets ansvar att se till att heltidsarbete …

Apostillestämpelns betydelse för att verifiera officiella politiska dokument

En apostillestämpel är en officiell stämpel som används för att verifiera äktheten av officiella dokument som utfärdats av en statlig myndighet. Stämpeln är en standardiserad form av bekräftelse som används över hela världen, enligt konventionen om avskaffande av legalisering av utländska offentliga dokument. Apostille För den som arbetar inom internationell politik eller på annat sätt …

Politik i mobilen

Valet för 2022 närmar sig och allt fler börjar studera politiken allt närmare. Det har gjort att mobiltelefonen blivit ett viktigt verktyg för att kunna ta till sig politiken var man än befinner sig. Dock är det viktigt att skydda sin telefon och med ett fräsigt iPhone 14 skal blir det roligare att hålla på …

Politik och juridik

Det politiska och det juridiska systemet är tätt sammanlänkade över hela världen. Domstolar tillämpar lagar stiftade av politiker, medan de samtidigt ibland också måste påverka politiken via domslut när de folkvalda inte ser till folkets bästa. De styrande organen är själva formade och kontrollerade av lagen, vilket innebär att juridisk kunskap är en fördel för …

Politik och fastigheter

Allt man ser omkring sig har med politik att göra. Hur stadsbilden ser ut är i allra högsta grad en politisk fråga som kan vara värd att ta hänsyn till. Om du inte är nöjd med stadsbilden som fastighetsägare är det politikerna du ska prata med. Bli en bättre fastighetsägare Många uppgifter ingår i rollen …

Ett varierande rum

Det kan liknas vid en sol i rörelse. Den ska både gå upp och ner för att fylla sin fullständiga funktion. När den går upp lyser den klarast på planetens alla hörn medan den under resan tillbaka sprider ett oändligt mörker. Politik är ett otroligt brett spektrum svårt att ge en entydig definition på. Detta …

Som en ratt

Det är svårt att ge en entydig definition på vad politik är samt står för men den allmänna förklaringen brukar vara ett sätt hur någonting styrs. Poli

Den obefintliga sanningen

Trots det senaste decenniets informationsexplosion förhåller sig politiken som helhet alljämnt ganska dolt för medborgare. Det spelar egentligen ingen

Ingjuten institution

Sett till sin helhet är politik något starkt förknippat med både stat och ideologier. Den handlar i mångt och mycket om en uppsättning idéer på hur et

Synlig osynlighet

Att välja den politiska vägen har alltid varit ett sätt att träda fram i rampljuset. Det är här omvandlingen från dolt till offentligt görs. Även mots