Ett varierande rum

Ett varierande rum

Det kan liknas vid en sol i rörelse. Den ska både gå upp och ner för att fylla sin fullständiga funktion. När den går upp lyser den klarast på planetens alla hörn medan den under resan tillbaka sprider ett oändligt mörker.

Politik är ett otroligt brett spektrum svårt att ge en entydig definition på. Detta fenomen innefattar på samma gång tankar, känslor, reflektioner och beteenden. Det står både för sig själv och kan kombineras med en rad andra aspekter. Det är delarna och helheten på samma gång där det enda inte utesluter det andra. Politiken ingår på ett flertal plan i alla delar av gemene mans liv och det spelar ingen roll om det gäller lånet på https://www.fakturino.se/foretagslan/foretagslan-aktiebolag/ eller vad medborgarna röstar på i kommande val.

Vart är vi på väg?

Politik är som en resa med skillnaden att varken en början eller slut kan registreras. Det har mer eller mindre funnits sedan människan för första gången såg dagens ljus. Människan är för övrigt den enda levande varelse som kan föreställa sig sin och andras framtid. Denna fantastiska egenskap har både skapat oändliga möjligheter och destruktiva begränsningar. På gott och ont har den på samma gång både gjort oss till planetens härskare och sabotörer.

I grunden handlar politik om ett slags samhällsintresse. Det är ett utbyte av idéer där människor i detta avseende antingen förenas eller skiljs åt. En generell uppfattning brukar vara att det är någon form av styrning av ett samhälle där hänsyn till sociala, ekonomiska, religiösa och kulturella faktorer tas. Människorna och samhället befinner sig i ett beroendeförhållande där det ena förutsätter det andra och vice versa. Samtidigt kan även den politiska grytan färgas av hur någonting bör styras alternativt inte styrs. Det gäller med andra ord att se till helhetsbilden för att perspektivet ska förhålla sig så transparent som möjligt. Ingen människa är den andra lik vilket genom historiens gång på gott och ont fått en rad konsekvenser. Politik är ett ständigt föränderligt fenomen med tanke på att oliktänkande är en lika naturlig del som idéutbytet.

Den otydliga skalan

Hand i hand med politik går anpassning. De gamla grekerna låg bakom det vi idag känner till som demokrati. En i grunden god samhällsåskådning men som i sin renaste form även kantas av negativa attribut. Den goda demokratin är som två sidor av samma mynt. Den innehåller historiskt sett även en baksida där många människor fått utstå ren och skär tyranni i likhet med andra brutala diktaturer. Vi känner alla till det svåra valet i att ta höger eller vänster när vi inte riktigt vet vart vägen leder. Dessa livsögonblick skildras på ett tämligen fascinerande sätt även inom det politiska landskapet. Ibland blir det bra, ibland blir det mindre bra.