Som en ratt

Som en ratt

Det är svårt att ge en entydig definition på vad politik är samt står för men den allmänna förklaringen brukar vara ett sätt hur någonting styrs. Politik och styrning går som bekant hand i hand men i slutändan handlar det precis lika mycket om hur någonting inte styrs. Det är också mycket av det ständiga dilemma som kantar detta inramade fenomen. I likhet med mycket annat livet erbjuder är även detta ett väldigt brett område. I stort sett allt vi gör samt alla steg vi tar är mer eller mindre färgat av en politisk faktor. Det behöver inte nödvändigtvis betyda närvaron av ett visst politiskt parti alternativt inriktning utan kan likväl handla om vilken väg vi tar till staden eller när vi ska ta tåget. Det är svårt att överhuvudtaget ta in i vilken utsträckning politik påverkar oss människor. Även om vi dagligen blir påminda om den på varierande sätt är det ändå inte något vi reflekterar särskilt mycket kring. Trots att den känns ständigt närvarande är det samtidigt inget vi bokstavligen tar med oss i varje litet steg. Det här hade förmodligen medfört en psykisk ohälsa svår att bekämpa.

Politik förhåller sig i likhet med ekonomi, kultur och religion ganska flytande och kan uppträda i en rad olika former. Den kan på samma gång både fungera som det totala överhuvudet men också när det minst anas träda fram i de mest otänkbara situationerna.

Den har även förmågan att verka inom en rad olika områden. Politik är ett abstrakt fenomen i en konkret värld. Det kan inte vidröras men paradoxalt nog finns det inpräntat i många fysiska föremål samt ingår som en naturlig del av vår vardag. Oavsett om vi ska till arbetet, hem till familjen, till träningspasset eller till fritidsaktiviteten ingår någon form av politik.

Vi är alla olika och även om det finns en hel del politiska likheter oss människor emellan finns det förmodligen ingen som har exakt samma värderingar.

Generellt sett har intresset för politik ökat de senaste decennierna. Det gäller framförallt de yngre generationerna som av olika anledningar i större utsträckning tenderar att följa den politiska utvecklingen. Tidigare fanns det en felaktig bild av att politik uteslutande var för äldre människor samt att det bara var dessa som kunde fatta beslut. Sanningen är den att yngre människor utgör en precis lika stor del av samhället vilket också medför att dessa ska vara med och utforma det politiska landskapet. Det gäller att precis som med allt annat även här finna en balans för att hitta de bästa lösningarna. Allt det här kan förhålla sig på så olika sätt samt påverkas av sociala, ekonomiska och kulturella faktorer.

Vi och vårt samhälle fungerar varken med eller utan politik.