Politik och fastigheter

Politik och fastigheter

Allt man ser omkring sig har med politik att göra. Hur stadsbilden ser ut är i allra högsta grad en politisk fråga som kan vara värd att ta hänsyn till. Om du inte är nöjd med stadsbilden som fastighetsägare är det politikerna du ska prata med.

Bli en bättre fastighetsägare

Många uppgifter ingår i rollen som fastighetsägare, men ibland kan de kännas övermäktiga. Om du vill utvecklas som fastighetsägare kan du ta hjälp av en fastighetsförvaltning som kan ge dig stöd och hjälp med det administrativa, ekonomiska, juridiska och mycket mer. När dessa arbetsuppgifter inte tar lika mycket tid från dig kan du istället lägga tid på att utveckla ditt företag ihop med kommunen.

Dina fastigheter påverkas av stadsbilden

Finns det fina och fula städer? Svaret på den frågan är enligt många ja. Men vad är det som gör en stad fin respektive ful? Det är faktiskt något som kan vara högst individuellt att svara på och där spelar politiken en stor roll. Det är nämligen politikerna som styr över hur en stad ska se ut och lägger därmed budget för exempelvis utsmyckning av staden.

Något som indirekt påverkar dina fastigheter är stadsbilden. Om staden upplevs som ful är det förmodligen inte så många som vill flytta dit och motsatsen gäller om staden anses vara fin. Oavsett om du äger fastigheter i en fin eller ful stad, finns det saker du kan göra för att förbättra utsikten för dina fastigheter. Bland annat kan du prata med kommunen och kommunpolitikerna om hur man kan förbättra staden och göra den mer attraktiv. Du kan lämna in motioner och synpunkter för att få din röst hörd. Kommuner vill oftast ha ett nära och bra samarbete med fastighetsägare eftersom de förser invånarna med bostäder och bidrar till att fler invånare kan bo och leva i staden. Du som fastighetsägare har också mycket att vinna på att vara i dialog med kommunen genom att ge dem en inblick i vad kommuninvånarna vill ha när det kommer till exempelvis vård och omsorg, stadsmiljö med mera.