Den bekväma människan

Den bekväma människan

Vi människor är den enda varelsen som på gott och ont kan planera för framtiden. Detta avspeglas på ett fascinerande sätt i vårt liv. Det här är något vi omedvetet förhåller oss till varje dag i alla våra beslut vi tar. Det är inte fel att påstå politiken som vardagens motsvarighet i det offentliga. Livet handlar i likhet med politiken om beslutsfattande på olika nivåer och den gemensamma nämnaren är morgondagen. Det ligger i vår natur att tänka utifrån morgondagen. Det är också just det här som i stort sett all form av politik i grunden handlar om. Frågan som ställs handlar ofta om det som kan göras idag för att morgondagen ska se annorlunda ut. Politiken blickar framåt. Det här är en i grunden god tanke eftersom gårdagen trots allt inte kan göras ogjord. Det behöver dock tas in en gnutta vardagsrealism i det hela för att överhuvudtaget kunna få in omkringliggande faktorer i helhetsperspektivet.

Det gamla talspråket om att inte till morgondagen skjuta upp det som kan göras idag står starkt än idag men den mänskliga naturen i kombination med den politiska sfären sätter vissa käppar i ett ständigt rullande hjul.