2 sidor

2 sidor

Politik och sanning är två begrepp som ofta hand i hand går ut på sina promenader. Det finns en slags omedveten tanke om att det som råder inom politikens väggar också är den ultimata sanningen. Det här kan bli en aning missvisande eftersom det samtidigt aldrig till fullo kan legitimeras. Vad som utmärker en sanning går aldrig på allvar att veta.

Den sociala revolutionen där det uppkopplade är det nya svarta har medfört att vi alla kan vara både journalister samt politiker. De sociala medierna skapar utrymme för att få en stund i rampljuset. Det här har också medfört ett ökat intresse för politik i allmänhet samtidigt som produktionernas tillförlitlighet minskar radikalt. Det kan upplevas som tämligen enkelt i teorin men blir en desto svårare nöt att knäcka när det ska omsättas i praktiken.

Det här kan även jämföras med de som är aktiva inom politikens osammanhängande ramar. Att få en stund i rampljuset kan vara en gåva från ovan i goda tider medan det kan ersättas av fullständig förnedring när motsatsen råder.

Politik kan jämföras med livet i sin helhet. Som människa ska du kunna fungera i såväl bra som dåliga stunder.