Synlig osynlighet

Synlig osynlighet

Att välja den politiska vägen har alltid varit ett sätt att träda fram i rampljuset. Det är här omvandlingen från dolt till offentligt görs. Även motsatsen kan råda, såvida det nu överhuvudtaget går att benämnas som offentligt. Det kan likväl röra sig om en så kallad statshemlighet som under inga omständigheter får komma ut vilket i vissa fall kan få enorma konsekvenser för såväl individ som samhälle. Här behöver inte heller hänsyn tas till huruvida det gäller demokrati eller diktatur men samtidigt blir det mer påtagligt i en demokrati eftersom denna inriktning har som mål att främja godhet samt besegra allt det onda. Just den här typen av handlingar blir aningen undanskymda i en diktatur eftersom det redan kantas samt förknippas med så mycket annan för samhället negativ klang.

I takt med digitaliseringens framfart har politiken i mångt och mycket tagit ett kliv närmre medborgarna i samhället. Tillgängligheten på information är idag större än någonsin och vi slussas på gott och ont in i helt uppkopplade samhällen. Politik har gått från att vara ett renodlat fysiskt fenomen till en digital enhet.

Precis som mycket annat idag kan politik upplevas som mycket öppnare när det i själva verket är mer stängt än någonsin.