Ingjuten institution

Ingjuten institution

Sett till sin helhet är politik något starkt förknippat med både stat och ideologier. Den handlar i mångt och mycket om en uppsättning idéer på hur ett samhälle över tid fungerar samt på vilket sätt det borde gå till för att uppnå idealet. Vad som är idealet råder det väldigt delade meningar om. Lika avskilda synpunkter framträder när det kommer till hur detta ska uppnås.

Politik och demokrati brukar gå hand i hand men när allt kommer omkring blir detta en aning missvisande. Genom historiens gång har människan fått ta del av en rad brutaliteter och orättvisor. Här ska inte demokratin på något sätt bli beskyddad även om den allt som oftast framhävs som någonting bra. Det är också just det den i grunden är. Samma kan sägas om kommunismen där ett utopisamhälle med total jämlikhet råder. Denna fina dröm blir tämligen paradoxal när större delen av befolkningen samtidigt utsätts för förtryck, svält, förföljelse och massmord.

Grekerna utgjorde ett revolutionerande sätt att tänka på genom sitt folkhärskarstyre. En i grund och botten fantastisk tanke men som i längden inte för särskilt mycket gott med sig eftersom det samtidigt endast innefattade en speciellt utvald skara fria män från ursprungslandet. De andra skikten i samhället som inte heller från början hade särskilt stort inflytande lämnades utanför. Här ingick kvinnor, slavar och utlänningar. Det går med fog påstå den grekiska stadsstaten som både nationalistisk, kvinnoförnedrande samt ojämlik. Det här har i sin tur vidareutvecklat demokratin trots att den övervägande stått still. Även om det inte ser ut riktigt på samma sätt idag går det fortfarande att se tydliga likheter där den röda tråden färgas av att det trots allt inte är någonting för alla.