Författare: johannes

Den samhällsorienterade ledsagaren

Som en ratt

Det är svårt att ge en entydig definition på vad politik är samt står för men den allmänna förklaringen brukar vara ett sätt hur någonting styrs. Poli

Den obefintliga sanningen

Trots det senaste decenniets informationsexplosion förhåller sig politiken som helhet alljämnt ganska dolt för medborgare. Det spelar egentligen ingen

Ingjuten institution

Sett till sin helhet är politik något starkt förknippat med både stat och ideologier. Den handlar i mångt och mycket om en uppsättning idéer på hur et

Synlig osynlighet

Att välja den politiska vägen har alltid varit ett sätt att träda fram i rampljuset. Det är här omvandlingen från dolt till offentligt görs. Även mots

2 sidor

Politik och sanning är två begrepp som ofta hand i hand går ut på sina promenader. Det finns en slags omedveten tanke om att det som råder inom politi

Växelbyte

Tillförlitlighet är ett begrepp starkt förankrat i politiken. Det är just det här de politiska partierna i olika länder vill uppnå. Det pratas ofta om

Den bekväma människan

Vi människor är den enda varelsen som på gott och ont kan planera för framtiden. Detta avspeglas på ett fascinerande sätt i vårt liv. Det här är något